Cảm biến khoảng cách USB Laser

cảm biến dịch chuyển laser, mô-đun laser khác nhau, cảm biến khoảng cách chính xác.