Giải pháp đo laser

giải pháp đo lường công nghiệp, cảm biến đo chuyển vị, cảm biến khoảng cách chính xác cao.